Skip to main content
Aktualizácia ceny na príjemcu

Aktualizácia ceny na príjemcu, ku ktorej je pripojený veľký počet zásielok, trvá strašne dlho (kvôli priebežnému prepočítavaniu zásob)

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Spracovanie údajov na vlastnom serveri:

Pred zmenou ceny za príjemcu je možné vypnúť spúšťače prepočítania zásob, po zmene ceny vykonať ručné prepočítanie zásob (v module Tools) a potom spúšťače opäť zapnúť.

Všeobecné SQL: zmeniť tabuľku dpolsklad zakázať spúšťač user

Poznámka: V čase vypnutia spúšťačov (alebo v čase vyššie uvedeného procesu) nesmie byť pripojený žiadny iný používateľ (alebo sa nesmie vykonávať žiadna iná práca v programe Flex).

Did this answer your question?