Spracovanie údajov na vlastnom serveri:

Pred zmenou ceny za príjemcu je možné vypnúť spúšťače prepočítania zásob, po zmene ceny vykonať ručné prepočítanie zásob (v module Tools) a potom spúšťače opäť zapnúť.

Všeobecné SQL: zmeniť tabuľku dpolsklad zakázať spúšťač user

Poznámka: V čase vypnutia spúšťačov (alebo v čase vyššie uvedeného procesu) nesmie byť pripojený žiadny iný používateľ (alebo sa nesmie vykonávať žiadna iná práca v programe Flex).

Did this answer your question?