Cena v cenníku (počet desatinných miest)

Cena "Spolu" v cenníku sa prepíše na dve desatinné miesta

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak do cenníka vložíme novú položku, ale cena s DPH sa prepíše napr. zo 150 Kč na 149,99 Kč, je to preto, že sme nastavili typ ceny "bez DPH". Tento typ vychádza z predajnej ceny bez DPH. Ak typ ceny prepneme na "vrátane DPH", výpočet bude vychádzať z celkovej ceny, ktorú sme zadali v položke cenníka.

Did this answer your question?