Výpočet ceny s maržou z nákupnej ceny vychádza z poľa Nákupná cena v cenníku.

Pole Nákupná cena na položke predajného dokladu = skutočná cena za prepravu zo skladovej karty (priemer/FIFO).

Did this answer your question?