Vytvorenie predajnej ceny

Vytvorenie predajnej ceny s maržou oproti poľu nákupnej ceny v predajných dokladoch

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výpočet ceny s maržou z nákupnej ceny vychádza z poľa Nákupná cena v cenníku.

Pole Nákupná cena na položke predajného dokladu = skutočná cena za prepravu zo skladovej karty (priemer/FIFO).

Did this answer your question?