Zálohová platba faktúry prijatej v cudzej mene

Ako uhradiť zálohu na faktúru prijatú v cudzej mene

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
  1. platba faktúry vopred

  2. prijatie konečnej vyúčtovacej faktúry, zadanie odpočtu zálohy na položkách faktúry

Výmenný rozdiel je potrebné zaúčtovať ručne prostredníctvom interného dokladu, čím sa odsúhlasí zálohový účet (314).

Did this answer your question?