1. platba faktúry vopred

  2. prijatie konečnej vyúčtovacej faktúry, zadanie odpočtu zálohy na položkách faktúry

Výmenný rozdiel je potrebné zaúčtovať ručne prostredníctvom interného dokladu, čím sa odsúhlasí zálohový účet (314).

Did this answer your question?