V prípade neziskovej organizácie vytvorte hlavnú a hospodársku činnosť v Nástrojoch -> Číselníky -> Činnosť. Pre každú z nich musíte vybrať daný Typ činnosti.

Pri každom vytváraní dokumentu potom vyberieme, o akú činnosť ide. Tento výber sa potom automaticky zapíše do VOP.

Did this answer your question?