Skip to main content
Účtovná analýza zmluvy

Ako pracovať s účtovným výstupom Účtovná analýza zmluvy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovná analýza zmluvy

Účtovná analýza zmluvy je iný spôsob pohľadu na účtovné údaje. Slúži používateľom, ktorí používajú správu zmlúv. Analýza účtovníctva zmlúv prehľadne zoskupuje údaje pre každú zmluvu.

Vymedzenie pojmov pri analýze účtovania zmlúv

Účtovnú analýzu zmluvy nájdete na pracovnej ploche "Účtovníctvo" v zozname "Účtovné výstupy". Kliknutím na "Účtovná analýza zmluvy" sa zobrazí "Sprievodca vytvorením účtovnej analýzy zmluvy", kde môžete zadať výber pre analýzu.

Účtovanie od-do dátumu

Požadované dátumy odoslania môžete vyplniť ručne alebo ich vybrať pomocou "kalendára"

Vybrané pracovné miesta

Tu môžete pomocou výberového zoznamu vybrať zmluvy, ktoré sa majú analyzovať.

Výber typu zoznamu

Pri definovaní podmienky výberu pre účtovné výstupy sa predvolene používa "Zoznam". Po stlačení tlačidla "Vybrať" sa zobrazí dialógové okno so všetkými dostupnými hodnotami v zozname na ľavej strane. Dvakrát kliknite alebo použite šípky na presunutie hodnôt do správnej časti. Potvrdením tlačidla "OK" sa dialógové okno zatvorí a hodnoty sa prenesú do náhľadu stavu. Výsledný filter obsahuje záznamy, ktoré spĺňajú jednu z podmienok zoznamu. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete všetky hodnoty presunúť z ľavej časti do pravej a naopak.

Vybrané strediská

Tu môžete vybrať strediská, na ktoré sa má vzťahovať analýza zmlúv

.

Činnosti

Tu môžete vybrať činnosti, na ktoré sa má vzťahovať analýza zmluvy.

Dialógové okno Tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

  • Jazyk správy

  • Dostupné správy

  • Tlač

Pokročilá verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

Pdf

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na stránke Výtlačky nápovedy.

Did this answer your question?