Úhrada tohtoročnej faktúry platbou z minulého roka

Máme minuloročné úhrady od klientov a tohtoročné faktúry, ako to spárovať/nastaviť, aby sa faktúry uhradili?

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Jediný správny spôsob, ako zabezpečiť úhradu faktúr vystavených v tomto roku, ktoré boli uhradené vopred, je vystaviť zálohové faktúry na tieto platby v predchádzajúcom účtovnom období, spárovať ich s platbou v predchádzajúcom roku a potom uviesť odpočet týchto záloh vo faktúrach vystavených v tomto roku.

Did this answer your question?