Jediný správny spôsob, ako zabezpečiť úhradu faktúr vystavených v tomto roku, ktoré boli uhradené vopred, je vystaviť zálohové faktúry na tieto platby v predchádzajúcom účtovnom období, spárovať ich s platbou v predchádzajúcom roku a potom uviesť odpočet týchto záloh vo faktúrach vystavených v tomto roku.

Did this answer your question?