1. prístup do ponuky Účtovníctvo - Otvorenie zostatkov na účtoch a kliknutie na tlačidlo Nový,

  2. vyplňte polia v novootvorenom okne týkajúce sa účtu, konkrétne Účet, Stredisko, Aktivita a Mena, (poznámka: ak zadáte napríklad účet v eurách, nezabudnite pre ten istý účet vytvoriť zostatok opäť v korunách),

  3. kliknite na Uložiť a zavrieť.

Ak chcete zobraziť zostatok na účte aj v cudzej mene, musíte vstúpiť do ponuky.

Did this answer your question?