Analýza predaja a položky, ktoré do nej patria

Ktoré položky patria do analýzy predaja

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Analýza predaja -> Analýza predaja

Údaje, ktoré sú súčasťou tejto analýzy, pochádzajú z predajných dokladov a z tých položiek, ktoré majú cenníkovú cenu.

Ak chceme, aby analýza zahŕňala položky zaúčtovania a ručne zadané položky, musíme zaškrtnúť políčko "Započítať nekatalogové položky".

Did this answer your question?