Skip to main content
Analýza predaja

Ako vytvoriť analýzu predaja

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predaj - analýza predaja

Po otvorení tohto formulára sa zobrazí sprievodca. Táto možnosť vám umožňuje zobraziť predaj z hľadiska konkrétneho tovaru, skupín tovaru, skladov, stredísk, objednávok, podľa spoločnosti, skupiny spoločností a podľa miesta určenia, ako aj zistiť obrat a zisk vašej spoločnosti.

Obsahuje šesť základných možností, kde môžete určiť časový rozsah, vybrať strediská, prípadne určiť, či sa majú zahrnúť aj nekatalógové položky a neúčtovné doklady, vybrať firmu atď.
Posledná možnosť umožňuje všetky hodnoty prispôsobiť.

 • S ktorým zákazníkom som dosiahol najväčší predaj/zisk?

 • S ktorou skupinou zákazníkov som dosiahol najväčší obrat/zisk?

 • S ktorou cenovou skupinou som dosiahol najväčší obrat/zisk?

 • S ktorou skupinou produktov som dosiahol najväčší predaj/zisk?

 • Čo som predal vybranému zákazníkovi?

 • Komu som predal vybraný tovar?

 • Vlastné nastavenia analytiky


Môžete si vybrať čo chcete analyzovať, ako aj aké bude ďalšie členenie.

V spodnej časti obrazovky môžete zaškrtnúť "Zobraziť súčty podľa mesiacov". V tabuľkovom zobrazení potom môžete pridať ďalšie stĺpce, v ktorých sa zobrazia hodnoty "Celkom CZK" a "MJ" za každý mesiac až do predchádzajúcich 12 mesiacov.

Potom kliknite na tlačidlo Dalšie:

Zadajte výstupné parametre ...

Čo chcete analyzovať

 • Pohyb produktu

 • Pohyb zhrnutý podľa skupiny produktov

 • Pohyb podľa výrobcu

 • Obrat podľa zásob

 • Obrat podľa strediska

 • Obrat podľa poradia

 • Predaj firmám

 • Predaj skupinám spoločností

 • Obrat cenovej skupiny

 • Obrat podľa miesta určenia

 • Obraty podľa zodpovednej osoby

Aký bude ďalší rozpis

 • podľa komodít

 • podľa skupiny produktov

 • podľa výrobcu

 • podľa skladových zásob

 • rozdelenie podľa stredísk

 • delenie podľa objednávok

 • ktorým spoločnostiam

 • ktorým skupinám spoločností

 • do ktorých cenových skupín

 • podľa destinácie

 • pre zodpovednú osobu

Určite časový rozsah analýzy

Zadajte ručne alebo vyberte pomocou tlačidla "kalendár"

Dátum vystavenia dokladu od-do

zadajte ručne alebo vyberte pomocou "kalendára"

Vybrané strediská

Vyberte si

Tlačidlom "Vybrať" si môžete vybrať zo zoznamu stredísk

Započítajte aj nekatalógové položky

Vylúčte neúčtovné doklady

Potom kliknite na tlačidlo Ukončiť.

Analýza predaja - graf

Po dokončení sprievodcu sa na základe zadaných údajov vytvorí analýza predaja. Jednotlivé stĺpce analýzy môžete pridávať a upravovať podľa svojich potrieb. Podrobnosti o úprave stĺpcov nájdete v časti Práca s dátovými oknami.

Z vytvorenej analýzy môžete veľmi rýchlo vytvoriť graf pomocou tlačidla "koláčový graf" na hornej lište, čím sa otvorí Sprievodca grafom, v ktorom vyberiete typ grafu (stĺpcový alebo koláčový). Po výbere typu grafu sa zobrazí hotový graf, ktorý môžete vytlačiť, poslať e-mailom, exportovať do XLS alebo PDF.

Did this answer your question?