Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Modul: predaj
Dobropis so súpravou, ktorej položky obsahujú sériové čísla
Dobropis so súpravou, ktorej položky obsahujú sériové čísla

Ako vystaviť dobropis na faktúru, ktorá obsahuje súpravu a jej položky obsahujú sériové čísla

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pri vystavovaní dobropisu je potrebné vybrať sériové čísla, ktoré boli vydané pôvodnému výdajcovi a ktoré sa majú vrátiť spolu s príjemkou do skladu.

Takisto skontrolujte možnosť "Zaznamenávať sériové čísla" pre súpravu v cenníku (ak nezaznamenáva sériové čísla).

Ak je táto možnosť začiarknutá a súprava v skutočnosti nemá sériové čísla, faktúru nebude možné vystaviť (na sklade nebude dostatok sériových čísel).

Did this answer your question?