All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: predaj
Chyba: "Musíte vybrať balík pre položku katalógu s preddefinovanými balíkmi"
Chyba: "Musíte vybrať balík pre položku katalógu s preddefinovanými balíkmi"

Prečo sa mi zobrazuje uvedená chyba

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?