Ak sa táto chyba zobrazí, keď máte balík zadaný v cenníku a priamo na položke dokladu, je možné, že balík bol pre položku definovaný po vytvorení položky dokladu (objednávky, ..).

Did this answer your question?