Vytvorte účtovné obdobie za predchádzajúci rok (menu Firma - Zmena alebo pridanie účtovného obdobia) a zadajte do neho neuhradené faktúry. Po inicializácii účtovného obdobia (menu Účtovníctvo - Inicializovať ďalšie účtovné obdobie (možno opakovať)) sa vaše faktúry prenesú do nového účtovného obdobia.

Did this answer your question?