All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Zadávanie neuhradených faktúr z predchádzajúceho roka, ak pracujete s Flexi len od tohto roka
Zadávanie neuhradených faktúr z predchádzajúceho roka, ak pracujete s Flexi len od tohto roka

Postup pri zadávaní neuhradených faktúr z predchádzajúceho roka, ak pracujete s Flexi len od tohto roka

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vytvorte účtovné obdobie za predchádzajúci rok (menu Firma - Zmena alebo pridanie účtovného obdobia) a zadajte do neho neuhradené faktúry. Po inicializácii účtovného obdobia (menu Účtovníctvo - Inicializovať ďalšie účtovné obdobie (možno opakovať)) sa vaše faktúry prenesú do nového účtovného obdobia.

Did this answer your question?