Vždy je potrebné najprv zadať položky faktúry a až potom zálohový odpočet.

Ak je faktúra už nulová, ale vo výkaze sa stále zobrazuje v stave neuhradená, musíte z položiek vymazať odpočet a znovu ho zadať. Faktúra by sa potom mala zobraziť ako zaplatená.

Did this answer your question?