Zálohový odpočet - konečná faktúra zostáva nezaplatená

Po zadaní zálohového odpočtu sa faktúra stále zobrazuje v stave nezaplatená

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vždy je potrebné najprv zadať položky faktúry a až potom zálohový odpočet.

Ak je faktúra už nulová, ale vo výkaze sa stále zobrazuje v stave neuhradená, musíte z položiek vymazať odpočet a znovu ho zadať. Faktúra by sa potom mala zobraziť ako zaplatená.

Did this answer your question?