Vzniká, keď sa dvaja používatelia pokúšajú upraviť rovnaký záznam.

Did this answer your question?