Ako nastaviť automatickú tlač účteniek

Ako nastaviť automatickú tlač účteniek

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V sekcii Predaj - Typy dokladov - Zoznam predajných pokladní otvorte príslušný typ dokladu cez tlačidlo Zmeniť a na karte Tlač zaškrtnite možnosť "Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokladu" V hornom menu je možné nastaviť, ktorý doklad sa má automaticky tlačiť.

Did this answer your question?