Vrátenie tovaru - predajná pokladňa

Vrátenie tovaru cez predajnú pokladňu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak nám zákazník vráti tovar a my potrebujeme do predajnej pokladnice zadať opravný doklad, musíme mať v zozname predajných pokladní zaškrtnuté políčko "Povoliť vrátenie tovaru".

Vtedy môžeme do predajnej pokladne zadať novú účtenku s mínusovým množstvom. Následne vygenerujeme doklad o odoslaní s mínusovou sumou.

Did this answer your question?