Povinný podiel osôb so zdravotným postihnutím

Formulár o plnení povinného podielu osôb so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Sumy v riadkoch znamenajú:

C. 1. celkový počet zamestnancov = priemerný počet zamestnancov za vybrané obdobie

C. 2. z toho povinný 4% podiel = číslo, ktoré vyjde, je položka C.1/C.2

D. 1. počet osôb so zdravotným stavom. Postihnutia, ktoré by sme mali používať

Vzorec, podľa ktorého sa vypočíta:

fondy = počet hodín na jedno pracovné miesto = počet pracovných dní * počet hodín na deň

počet = súčet hodín (ODPRACOVANÉ HODINY, POVOLENÉ, NEMOCENSKÉ, KARANTÉNA, OCR)/fondy

Did this answer your question?