V prvom mesiaci pri výpočte mzdy v Aktualizácii miezd pre konkrétnych zamestnancov na karte Fond pracovného času pridáte zložku mzdy DOVOLENKA ZAČIATOK a zadáte počet dní, ktoré chcete preniesť.

Did this answer your question?