Skip to main content
Dovolenka z minulého roka

Ako zadám zostávajúcu dovolenku z minulého roka do programu Flexi pri prechode z iného softvéru

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?