V nastaveniach spoločnosti v ponuke Moduly > Zamestnanci > Ostatné je potrebné zaškrtnúť políčko "Chrániť výplatné pásky heslom".

Nastavte každému zamestnancovi na jeho karte v HR jeho vlastné heslo.

Pri generovaní výplatných pások budete vyzvaní na zadanie hlavného hesla. Hlavné heslo je určené napríklad pre mzdovú účtovníčku, ktorá má pomocou tohto hesla prístup ku všetkým výplatným páskam.

Did this answer your question?