Skip to main content
Ako zašifrovať výplatné pásky heslom

Ako zašifrovať výplatné pásky heslom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V nastaveniach spoločnosti v ponuke Moduly > Zamestnanci > Ostatné je potrebné zaškrtnúť políčko "Chrániť výplatné pásky heslom".

Nastavte každému zamestnancovi na jeho karte v HR jeho vlastné heslo.

Pri generovaní výplatných pások budete vyzvaní na zadanie hlavného hesla. Hlavné heslo je určené napríklad pre mzdovú účtovníčku, ktorá má pomocou tohto hesla prístup ku všetkým výplatným páskam.

Did this answer your question?