Skip to main content
Nesúhlasí pracovná súvaha s pohybmi na účtoch

Nesúhlasí pracovná súvaha s pohybmi na účtoch - ako to napraviť

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak z pracovnej súvahy vyberieme pohyby na účtoch a tie nesúhlasia s pohybmi na pracovnej súvahe, je to pravdepodobne preto, že sme nezaúčtovali niektoré doklady. Porovnajte tlačovú zostavu Pohyby na účtoch a obratovú súvahu. Dohľadajte doklad, ktorý bude v knihe obratov, ale nie v pohyboch na účtoch, a zaúčtujte ho. Obe správy by sa potom mali rovnať.

Did this answer your question?