Príplatok za prácu nadčas a cez víkend

Príplatok za prácu nadčas a cez víkend

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príplatky je možné nastaviť v časti Zamestnanci - Personalistika, v záložke Trvalé mzdy. Kliknutím na tlačidlo Nový sa otvorí číselník zložiek mzdy, v ktorom môžete nastaviť príplatky za nadčasy, víkend, nočnú prácu, sviatok atď.

Nastavenie nadčasov pre konkrétny mesiac v module Zamestnanci - Aktualizácia miezd. Vyberte konkrétneho zamestnanca a kliknite na Zmeniť. Potom vyberte kartu Základná mzda - Nová - vyberte príslušnú prémiovú mzdu a vyplňte počet hodín. Ak je pre príplatok zadané percento/konštanta, suma sa vypočíta automaticky po prepočítaní platu.

Did this answer your question?