V pracovnej zmluve osoby musí byť zaškrtnutá možnosť "Zamestnanie malého rozsahu".

Did this answer your question?