Sociálne poistenie pre EPC

Potrebujem, aby sa sociálne poistenie nevypočítavalo pre EPC (pri mzde nižšej ako 3000,-)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V pracovnej zmluve osoby musí byť zaškrtnutá možnosť "Zamestnanie malého rozsahu".

Did this answer your question?