Skip to main content
Ako zaznamenať kusovník

Ako zaznamenať kusovník

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Komentár kusovníka sa používa na zaznamenanie položiek, z ktorých sa výrobok skladá. Každá položka kusovníka musí byť uvedená v cenníku. Najprv vytvoríme položku kusovníka s hodnotou "výrobok, polotovar alebo nedokončená výroba" v poli Typ zásob v záhlaví formulára kusovníka. V prvom dialógovom okne sa zobrazí názov výrobku (t. j. položka, pre ktorú sa vytvára kusovník), v ďalšej fáze je potrebné pridať, z čoho je výrobok vyrobený (tento materiál musí byť v cenníku)

Komponentná súpiska sa používa na sledovanie položiek, ktoré tvoria výrobok. Každá položka v kusovníku musí byť uvedená v cenníku. Najprv vytvoríme položku cenníka s hodnotou "výrobok, polotovar alebo nedokončená výroba" v poli Typ zásoby v záhlaví formulára cenníka. V prvom dialógovom okne sa uvedie názov výrobku (t. j. položka, pre ktorú sa vytvára kusovník), v ďalšej fáze sa doplní, z čoho je výrobok vyrobený (tento materiál musí byť v cenníku)

Did this answer your question?