Dodatočné daňové priznanie k DPH funguje nasledovne:

1) najprv vypočítajte riadne daňové priznanie k DPH a uložte ho

2) potom vyberieme typ Dodatočné daňové priznanie a vyberieme dátum riadneho daňového priznania, ku ktorému podávame dodatočné daňové priznanie

Did this answer your question?