Skip to main content
Potvrdenie o neuplatnení daňového zvýhodnenia

Obsahuje výstup Flexi potvrdenie o neuplatnení daňového zvýhodnenia pre jedného z manželov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?