Účtovanie majetku

Účtovanie majetku - odporúčania

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V systéme Flexi odporúčame vytvoriť viacero typov majetku pre rôzne druhy majetku, napríklad "autá", "stroje". Každý typ aktív v systéme Flexi môže mať vlastné analytické účty.

Toto členenie nám umožní lepšie členenie, filtrovanie, odosielanie podľa potreby na analytické účty.

Získame prostriedky na lepšiu kontrolu odpisov a zostatkov na účtoch.

Did this answer your question?