Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyZáznamy o majetku
Založenie majetku, ktorý je čiastočne odpísaný v inom účtovnom programe
Založenie majetku, ktorý je čiastočne odpísaný v inom účtovnom programe

Pokračujúce znehodnocovanie Flexi

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Prechádzate na ABRA Flexi a potrebujete vytvoriť majetok, ktorý je v predchádzajúcom účtovnom softvéri čiastočne odpísaný. V tomto článku vám ukážeme, ako na to.

Pomocou tlačidla "Nový" vytvorte kartu majetku, kde vyplníte typ a druh majetku. Cena zaradenia = vstupná cena obstarania . Dátum obstarania predstavuje skutočný dátum obstarania, napr. 01.02.2018. Ostatné údaje vyplňte na záložke "Základný list".

Pokračujte na kartu "Odpisy", kde Prepíšte dátum zaradenia na dátum, od ktorého sa bude majetok odpisovať v systéme Flexi.

V teréne "Odpisované pri zaradení (mesiace)" doplníme počet mesiacov odpisovania v inom programe. T. j. od dátumu prvého účtovného odpisu v predchádzajúcom programe do mesiaca, ktorý predchádza dátumu začiatku účtovného odpisovania vo Flexi.

Vyplňte zostatok odpisov pre daňové a účtovné odpisy.

Potom pridajte "Dátum začiatku daňových a účtovných odpisov", ktorý by mal byť rovnaký ako "Dátum zaradenia" v systéme Flexi.

V teréne "Vytvoriť účtovné odpisy" vyberte ÁNO a pridať "Zostávajúce odpisy (mesiace)" = zostávajúci počet mesiacov odpisovania podľa odpisovej skupiny majetku.

Z ponuky vyberte metódu odpisovania a odpisovú skupinu majetku.

Potom vyberte možnosť "Generovať odpisy" v pravom hornom rohu karty majetku.

Výsledkom je generovanie účtovných a daňových odpisov podľa zadaných parametrov.

Did this answer your question?