Zníženie hodnoty majetku

Zníženie hodnoty majetku a oprava odpisového plánu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak evidujeme vo Flexi majetok, ktorý odpisujeme napr. druhý rok a ktorého hodnotu je potrebné po určitom čase znížiť (napr. na základe dotácie), je potrebné znížiť pôvodnú hodnotu majetku na karte majetku, prepočítať odpisy, opraviť odpisy v prvom roku odpisovania užívateľskou zmenou tak, aby zodpovedali skutočne uplatňovaným odpisom, a nakoniec zaúčtovať zníženie majetku interným dokladom.

Did this answer your question?