Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyZáznamy o majetku
Zriadenie majetku, ktorý nie je daňovo odpisovateľný
Zriadenie majetku, ktorý nie je daňovo odpisovateľný

Iba odpísaný majetok

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

V účtovníctve je potrebné evidovať majetok, ktorý nie je daňovo odpočítateľný, napr. z darovania. V nasledujúcom článku vám ukážeme, ako na to.

Otvorte novú kartu majetku a na karte "Základný list" vyplňte typ a druh majetku, cenu v čase zaradenia, dátum nákupu, spôsob nadobudnutia a prípadne doklad o nadobudnutí.

Ďalej prejdeme na kartu Odpisy, kde vyberieme možnosť vytvoriť účtovné odpisy a doplníme počet mesiacov odpisovania. Z ponuky vyberte metódu odpisovania, napr. rovnomernú.

V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť novú "Odpisovú skupinu", v ktorej by sa metóda odpisovania mala zhodovať s metódou odpisovania uvedenou na karte majetku.

Ak chcete vytvoriť odpisovú skupinu, kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku odpisovej skupiny a použite možnosť "otvoriť". Potom sa ocitnete v ponuke odpisových skupín a pomocou tlačidla Nový vytvoríte novú odpisovú skupinu. Tú potom vložíte do karty aktív.

V pravom hornom rohu karty majetku vykonáte voľbu "Generovať odpisy" a výsledkom sú účtovné odpisy vytvorené podľa nastaveného obdobia pre účtovné odpisovanie.

Did this answer your question?