Skip to main content
Odpisovaný majetok

Ako zadám majetok, ktorý už bol odpísaný

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príklad:

- Cena 100000,-

- Zakúpené 01.01.2013

- Odpisy ukončené k 31.12.2017 (odpisované rovnomerne počas 5 rokov)

Datum koupě - datum nákupu majetku.

Dátum zaradenia - dátum zaradenia aktíva do systému Flexi.

Podpísané pri uzavretí. [mesiacov] - koľko mesiacov bol majetok odpísaný pred zaradením do Flexi.

Daňový zostatok - aká suma zostáva na odpis (daňové odpisy).

Did this answer your question?