Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyZáznamy o majetku
Vytvorenie karty odpisovateľného majetku
Vytvorenie karty odpisovateľného majetku

Záznamy o odpisovanom OOP

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

V nasledujúcom článku si ukážeme založenie v evidencii dlhodobého hmotného odpisovaného majetku. V systéme ABRA Flexi sa presunieme do modulu "Majetok".

Novú kartu majetku otvoríme pomocou tlačidla "Nový" a na karte "Základný list" vyplníme typ a druh majetku, cenu pri zaradení, dátum obstarania, spôsob obstarania a prípadne doklad o obstaraní.

Ďalej prejdeme na kartu Odpisy, kde vyberieme možnosť vytvoriť účtovné odpisy a doplníme počet mesiacov odpisovania. Z ponuky vyberte metódu odpisovania, napr. rovnomernú a danú odpisovú skupinu.

V pravom hornom rohu karty majetku vyberte položku "Generovať odpisy" a výsledkom sú vygenerované účtovné a daňové odpisy podľa nastavených parametrov.

Po začiarknutí možnosti "post classification" sa na karte "Events" vytvorí záznam.

Did this answer your question?