All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Účet sa neobjavuje v súvahe pracovného kapitálu, hoci sa o ňom v danom období účtuje
Účet sa neobjavuje v súvahe pracovného kapitálu, hoci sa o ňom v danom období účtuje

Účet sa neobjavuje v súvahe pracovného kapitálu, hoci sa o ňom v danom období účtuje

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Je to pravdepodobne spôsobené tým, že účet má nulový zostatok. Pozrite sa do zostavy Pohyby na účte alebo Denník účtov, kde je účet zapísaný, aj keď má nulový zostatok. V takom prípade sa účet nezobrazí v správe o prevádzkovom kapitále, kým nebude mať kladný alebo záporný zostatok.

Did this answer your question?