Je to pravdepodobne spôsobené tým, že účet má nulový zostatok. Pozrite sa do zostavy Pohyby na účte alebo Denník účtov, kde je účet zapísaný, aj keď má nulový zostatok. V takom prípade sa účet nezobrazí v správe o prevádzkovom kapitále, kým nebude mať kladný alebo záporný zostatok.

Did this answer your question?