The Pay

The Pay

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Stiahnutie výpisov v cudzích menách bohužiaľ nie je podporované formátom GPC, ale platobná brána The PAY ponúka možnosť formátu XML, ktorý je možné prispôsobiť na stiahnutie týchto výpisov.

Výpis vo formáte GPC v CZK sa stiahne bez problémov, treba preň vytvoriť nový účet (číslo klasického bankového účtu je zlé), Platobná brána má vlastné číslo účtu a peniaze sa len prepošlú na klasický účet,číslo účtu platobnej brány treba nastaviť priamo vo FB.

Did this answer your question?