Nastavenie hospodárenia spoločnosti v základnom zostave

Aké záznamy vstupujú do účtovej osnovy hospodárenia spoločnosti v základnom zostave, za akých podmienok

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo, účtová osnova sa vytvára z obratov účtov začínajúcich číslom 5 (náklady) a 6 (výnosy) v tuzemskej mene.

Všeobecne platí, že výkazy vychádzajú z účtovných záznamov, takže sú vlastne zo všetkých dokladov, ktoré
sú zaúčtované. Zostatok v banke alebo v hotovosti je napríklad zostatok na účtoch 22 a 21 atď.

Did this answer your question?