Vzájomný zápočet v rôznych menách

Vzájomný zápočet - záväzok v CZK a pohľadávka v EUR

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Najprv je potrebné vytvoriť zápočet (výdavok) a spárovať ho so záväzkom v CZK.

Potom vytvorte druhý zápočet (Príjem), spárujte ho s pohľadávkou v EUR. Je potrebné zadať správny výmenný kurz, aby sa sumy presne zhodovali.

Kľúčom k spojeniu týchto dvoch kreditov je číslo kreditu - to musí byť rovnaké pre oba kredity.

Správnosť kombinácie dobropisov je možné overiť zadaním rovnakých čísel dobropisov, napr. v tlačovej zostave "Zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok".

Did this answer your question?