Najprv skontrolujte, či ste správne zaúčtovali všetky bankové doklady.

Takisto odporúčame, aby ste mesiac po mesiaci vzájomne kontrolovali zostatok na účte (221001) a zostatok na bankovom účte (funkcia Suma nad agendou banky).

Začiatok účtu v nasledujúcom období vychádza zo začiatku účtu 221 (nie bankového účtu), ktorý môže mať v dôsledku nesprávneho zaúčtovania iný zostatok.

Did this answer your question?