Rozdielny zostatok na bankovom účte

Nesúhlasí konečný zostatok na bankovom účte (na konci obdobia) so začiatočným zostatkom na bankovom účte (na začiatku obdobia)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Najprv skontrolujte, či ste správne zaúčtovali všetky bankové doklady.

Takisto odporúčame, aby ste mesiac po mesiaci vzájomne kontrolovali zostatok na účte (221001) a zostatok na bankovom účte (funkcia Suma nad agendou banky).

Začiatok účtu v nasledujúcom období vychádza zo začiatku účtu 221 (nie bankového účtu), ktorý môže mať v dôsledku nesprávneho zaúčtovania iný zostatok.

Did this answer your question?