Spárovanie viacerých položiek s faktúrou

Môžem spárovať viacero položiek so zálohovou faktúrou/faktúrou v banke súčasne

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Systém neumožňuje spárovať viacero platieb s jednou faktúrou (zálohovou daňovou/daňovou alebo faktúrou-daňovým dokladom) súčasne. Každé párovanie je potrebné vykonať samostatne.

Postup:

  1. prístup do ponuky Peniaze - Banka,

  2. kliknite na tlačidlo Služby pre každú položku (záznam) a vyberte možnosť Vytvoriť odkaz na úhradu,

  3. spárujte sumu na potvrdenke s požadovaným vkladom (potvrdenka o vklade bude v stave čiastočnej platby),

  4. po úplnom zaplatení vybraného zálohového dokladu postupujte rovnako ako pri ostatných platbách na bankovom formulári,

  5. potom môžete v tom istom formulári vybrať možnosť Vytvoriť faktúru z uhradených záloh prostredníctvom tlačidla Služby,

  6. systém vystaví faktúru aj s odpočtom zálohového dokladu (poznámka: ak zálohové doklady nie sú zadané v programe a spárované s bankovým dokladom, faktúru s odpočtom nie je možné vystaviť prostredníctvom tejto služby).

Did this answer your question?