Skip to main content
Spárovanie úhrady s dokladom

Ako spárovať úhradu v banke, pokladni s dokladom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spojenie dokladu o úhrade:

  1. vo formulári Banka kliknite na položku, ktorá sa má použiť na úhradu vystavenej faktúry,

  2. Stlačte šípku v pravom hornom rohu tlačidla Služby a zobrazia sa vám rôzne možnosti - najdôležitejšie sú:

  • Vytvoriť prepojenie úhrady - program predvyplní prepojenie úhrady podľa sumy a spoločnosti; táto možnosť sa ponúkne len vtedy, ak má položka odškrtnutý príznak Spárovať (prejdite na záznam, kliknite na tlačidlo Služby a potom kliknite na možnosť Zrušiť prepojenie úhrady),

  • Ručné vytvorenie odkazu na úhradu - použite, ak banka dostane sumu peňazí, ktorou chcete uhradiť viac faktúr alebo 2 faktúry s rovnakou sumou, alebo ak doklad nebol nájdený službou Vytvoriť odkaz na úhradu,

  • Automatické vytvorenie prepojenia úhrady - otvorí sprievodcu vytvorením prepojenia úhrady, v ktorom máte možnosť vybrať, s čím bude Flexi spájať úhrady, vybrať jednu z možností prepojenia úhrady,

  1. teraz prejdite do ponuky Predaj - Vydané faktúry a skontrolujte, či bol doklad uhradený, pozri nasledujúci bod,

  2. v zozname položiek sa nachádza stĺpec Stav platby, ktorý informuje o tom, či je faktúra zaplatená / čiastočne zaplatená / nezaplatená / po splatnosti / nie je v stave platby.

Sprievodcu párovaním platieb nájdete tade:

Did this answer your question?