Skip to main content
Vzájomný úver

Ako vytvoriť vzájomný úver

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
  1. prístup do ponuky Peniaze - Vzájomné kredity,

  2. kliknite na tlačidlo Nový,

  3. otvorí sa okno a kliknite na tlačidlo Použiť sprievodcu,

  4. vložte spoločnosť, ktorej pohľadávky a záväzky chcete započítať, Dátum započítania a Menu,

  5. kliknutím na tlačidlo Ďalej sa presuniete na ďalšiu stránku,

  6. vyberte dokumenty, ktoré sa majú odsunúť, pozrite si tlačidlo Vybrať dokumenty a potvrďte výber,

  7. pridajte hodnotu do poľa Suma kreditu v sprievodcovi,

  8. kliknite na tlačidlo Ďalej,

  9. potvrďte dátum kreditu a typ kreditu v nasledujúcom dilaogu a dokončite sprievodcu,

  10. tabuľka vytvorí toľko riadkov, koľko je dokumentov, ktoré sa majú navzájom započítať.

Pomocou sprievodcu môžete vykonať započítanie v rámci obchodného partnera. Ak by mal používateľ požiadavku započítať napríklad prijatú a vydanú faktúru (každú inému obchodnému partnerovi), musel by postupovať pri manuálnom vytváraní zápočtu.

Did this answer your question?