Skip to main content
Doklady k priznaniu DPH

Doklady k priznaniu DPH v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Doklady k priznaniu DPH

Dokumentácia DPH je výstup, ktorý plní legislatívnu povinnosť a zároveň pomáha používateľovi nájsť nezrovnalosti.

Definícia výberu dokladov DPH

Doklady DPH nájdete na pracovnej ploche modulu "Účtovníctvo" v zozname "Účtovné výstupy". Kliknutím na "Podporné doklady DPH" sa otvorí sprievodca, ktorý vám umožní špecifikovať výber.

Účtovný dátum od-do

Požadované dátumy odoslania môžete vyplniť ručne alebo vybrať pomocou tlačidla kalendára.

Dátum zdaniteľnej transakcie od-do

Požadované dátumy zdaniteľných transakcií môžete vyplniť ručne alebo vybrať pomocou tlačidla kalendára.

Vybrané moduly

Pomocou tohto zoznamu vyberte moduly, ktoré sa majú zohľadniť pri príprave dokumentácie DPH.

Po vyplnení týchto údajov môžete sprievodcu dokončiť alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej".

Základné údaje, ktoré sa majú uviesť

Základné čísla, ktoré uviedol

Po vyplnení týchto informácií môžete sprievodcu dokončiť alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej".

Čísla daňových priznaní

Daňové zákony dali

Po vyplnení týchto údajov môžete sprievodcu dokončiť alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej".

Pravidlá zverejňovania

Po vyplnení týchto informácií môžete dokončiť sprievodcu alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej".

Základná suma od-do

Suma DPH od-do

Vybrané štáty s DPH

Po vyplnení týchto údajov môžete sprievodcu dokončiť alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej".

Sadzba DPH

Typ transakcie s DPH

Vybrané riadky DPH

Po vyplnení týchto údajov môžete sprievodcu dokončiť alebo pridať ďalšie špecifikácie stlačením tlačidla "Ďalej".

Vybrané centrá

Vybrané spoločnosti

Popis

OK rezervované

Ak chcete ukončiť sprievodcu, stlačte tlačidlo "Dokončiť".

Vyberte typ "Zoznam"

Pri definovaní podmienky výberu pre účtovné výstupy sa štandardne používa "Zoznam". Po stlačení tlačidla "Výber" sa zobrazí dialógové okno, v ktorom sú v ľavej časti zoznamu k dispozícii všetky dostupné hodnoty. Dvakrát kliknite alebo použite šípky na presunutie hodnôt do správnej časti. Potvrdením tlačidla "OK" sa dialógové okno zavrie a hodnoty sa prenesú do náhľadu stavu. Výsledný filter obsahuje záznamy, ktoré spĺňajú jednu z podmienok zoznamu. Pomocou šípok môžete všetky hodnoty presunúť z ľavej časti do pravej a naopak.

Soznam polí základu DPH

Doklady DPH obsahujú nasledujúce polia, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín, a to základný výstup a rozšírený výstup. Toto rozdelenie sa používa na správu tlače.

Základný výstup

 • Modul

 • Dátum zdaniteľného plnenia

 • Krajina DPH

 • Čiary DPH

 • Hodnota DPH

 • Základ (CZK)

 • DPH (CZK)

 • Základ (mena)

 • DPH (mena)

 • Dátum odoslania príspevku

 • Dátum vydania

 • Číslo interného dokumentu

 • Centrum

 • Firma

 • Číslo

Pokročilý výstup

 • Musí byť uvedený základ

 • Má daný základ

 • Malo by sa uvádzať DPH

 • Dodal DPH

Poznámka: Ak chcete vykonať kontrolu bez tlače, odporúčame pridať do zoznamu stĺpce s rozdielmi.

Dialógové okno Tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

 • Jazyk správy

 • Dostupné správy

Pohyby na účte

Pohyby na účte - zásoby

 • Tlač

Vylepšená verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na Stránke pomoci s výtlačkami.

Did this answer your question?