V

tejto agende je možné evidovať požiadavky daných subjektov.

Môžu to byť žiadosti tohto typu:

  • Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom

  • Právo na opravu

  • Právo na vymazanie

  • Právo na obmedzenie spracovania

  • Oznamovacia povinnosť týkajúca sa opravy alebo vymazania osobných údajov

  • Právo na prenosnosť údajov

  • Právo vzniesť námietku

Skratka -

jedinečný identifikátor žiadosti

Status -

aktuálny stav žiadosti

Typ -

typ požiadavky

Dátum začiatku -

dátum začiatku žiadosti

Dátum vyriešenia -

dátum, ku ktorému má byť žiadosť vyriešená

Dátum vyriešenia -

dátum vyriešenia žiadosti

Adresár -

výber predmetného objektu v adresári

Riešiteľ -

užívateľ zodpovedný za túto požiadavku (agenda Osoby a užívatelia)

Texty

  • Okolnosti - okolnosti žiadosti (text)

  • Poznámka - poznámka (text)

Komunikácia -

opis komunikácie s predmetom (text)

Prílohy - časť na pridanie prílohy k žiadosti

Did this answer your question?