Na strane banky:

ABO (formát vydania) s poľom AV poznámka (v poli Ďalšie informácie)

Na strane Flexi by malo byť nastavené:

Formát ABO, zaškrtnutý Názov protistrany v texte objednávky aj Opis dokumentu v texte objednávky

Did this answer your question?