Skip to main content
Nákup-ponuka

Horná lišta ponuky desktopovej aplikácie - Nákup

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nákup-ponuka

Tento modul slúži na evidenciu všetkých údajov potrebných na uskutočnenie nákupov tovaru, materiálu a služieb, ako je popísané v navigačnej stránke pre modul "Nákup".
V tejto ponuke sú k dispozícii tieto možnosti:

Prijaté faktúry

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Nákup - bočná navigácia" možnosti v časti "Prijaté faktúry"

Správy o položkách dokumentov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Purchasing-workspace-main" možnosti v odseku "Prehľady položiek dokladu"

Platobný príkaz

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Navigácia na strane nákupu" možnosti v odseku "Objednávka".

Vydané žiadosti

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovný priestor" v "Nákup-Pracovný priestor-Hlavný" možnosti v odseku "Vystavené požiadavky".

Prijatá ponuka

Ďalšie informácie nájdete v časti "Ovládacie prvky programu" v časti "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Nákup-Pracovná plocha-Hlavná" možnosti v odseku "Prijaté ponuky".

Vydané objednávky

Ďalšie informácie nájdete v časti "Ovládacie prvky programu" v časti "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Navigácia na strane nákupu" možnosti v odseku "Vydané objednávky".

Typy dokumentov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Nákup-Pracovná plocha-Podododkapitole" v odseku "Typy dokumentov"

Pravidlá odosielania príspevkov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládanie programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Nákup-Pracovná plocha-Dolný riadok" v odseku "Pravidlá účtovania"

Séria dokumentov

Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ovládacie prvky programu" pod názvom "Bočná navigácia a pracovná plocha" v "Nákup-Pracovná plocha-Pod čiarou" možnosti v odseku "Séria dokumentov".

Did this answer your question?