Vytvorenie vzájomného kreditu pomocou sprievodcu

Vytvorenie vzájomného kreditu pomocou sprievodcu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Postup:

1) Peniaze -> Vzájomné úvery -> Nové -> Pomocou sprievodcu

2) Vyberte príslušnú spoločnosť, pre ktorú boli doklady vystavené.

3) Vyberte príslušné dokumenty pomocou tlačidla "Select Documents" (zaškrtnite ich v ľavej časti).

4) Zadajte číslo kreditu, jeho typ a stlačte tlačidlo Zakončiť.

Pridanie dvoch riadkov do záznamu kreditu intercomu - Výdavok / Príjem (alebo Príjem s + / Príjem s -).

Did this answer your question?