Prekontrolujte, či ste v poliach Mena banky a Mena pre príslušný bankový účet vyplnili menu EUR.

Karta banky

záložka Účtování

Did this answer your question?