Nefunguje tlač

Nenašla sa žiadna tlačová služba

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ak sa vám pri tlači z Flexi v Linuxe zobrazí chybové hlásenie "Nenašla sa žiadna tlačová služba", zatiaľ čo tlač z natívnych linuxových aplikácií funguje a používate vzdialený server CUPS, skúste v konfiguračnom súbore /etc/cups/client.conf zadať IP adresu servera:

Názov hostiteľa IP_ADRESA


Ak tam názov servera predtým bol, môže to byť spôsobené tým, že knižnica JasperReport, ktorú používame na tlač, nedokázala identifikovať dostupné tlačiarne.

Did this answer your question?