Pokladničná kniha

Pokladničná kniha neodpočítava niektoré sumy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pravdepodobne boli niektoré sumy zaplatené kartou. V tomto prípade sú platby viditeľné v pokladničnej knihe, ale nie sú odpočítané od zostatku v pokladni.

Did this answer your question?