Pravdepodobne boli niektoré sumy zaplatené kartou. V tomto prípade sú platby viditeľné v pokladničnej knihe, ale nie sú odpočítané od zostatku v pokladni.

Did this answer your question?