V GDPR pravdepodobne nie sú definované maximálne lehoty. Účel sa vzťahuje na právne dôvody, ktoré sú nevyhnutné na zákonné spracovanie, napríklad spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Účely môžu časom zaniknúť, čo však nemusí nevyhnutne znamenať zničenie osobných údajov. K tomu dôjde, keď prevádzkovateľ prestane mať posledný zákonný dôvod na spracovanie údajov.

Did this answer your question?