To bohužiaľ nie je možné, musí sa vykonať po jednotlivých položkách, pozri Dokumentácia.

Napr. takto:

<?xml version="1.0"?>

Prvok </cisRad> uvádza číslo riadku položky v objednávke.

Did this answer your question?